Video para sa iyong mga tainga: Ano ang tunog ng mga planeta?

Narito ang isang bagay na hindi mo naririnig araw-araw. Ang video na ito ay nagpapakita ng NASA Space Sounds, na nagbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang maaaring mangyari sa iba't ibang bagay sa ating solar systemtunogparang, kung naririnig mo sila. Higit na partikular, isa itong pagsasalin ng mga electromagnetic vibrations mula sa iba't ibang planetary environment sa tunog.


Ang mga pag-record ay ginawa sa paligid ng Earth, Jupiter, Jupiter's moon Io, Saturn, Saturn's rings, Uranus, Uranus' moon Miranda, Uranus' rings at Neptune. Nakakatakot, tama ba? Sana mag enjoy kayo!


Kaya ano muli ang mga tunog na ito? Ang ilang spacecraft ay may mga instrumento na may kakayahang kumuha ng mga radio emissions. Ang iyong naririnig ay resulta ng pag-convert ng mga siyentipiko sa mga radio emissions na ito sa sound wave. Ginamit ang mga instrumento sa Voyager ng NASA, INJUN 1, ISEE 1 at HAWKEYE space probe para i-record ang mga vibrations ng iba't ibang bagay sa ating solar system. Sabi ng NASA:

Ang mga naitala na tunog ay ang mga kumplikadong pakikipag-ugnayan ng mga sisingilin na electromagnetic particle mula sa solar wind, ionisphere, at planetary magnetosphere.

Ang video na ito - kahit na isang lumang (mula 2010) - ay medyo cool.

Para sa live na 24 na oras na tunog mula sa kalawakan, bumisitaPahina ng Radio Astronomy.
Bottom line: Isang 2010 na video na nagpapakita ng NASA Space Sounds: kung ano ang mangyayari kapag ginamit ang spacecraft upang mag-record ng mga radio emissions, na pagkatapos ay iko-convert sa sound wave.