Kung gagawa ka ng sphere ng lahat ng tubig ng Earth, gaano ito kalaki?

Iniisip natin ang Earth bilang ang planeta ng tubig. Ngunit paano kung maaari mong kunin ang lahat ng tubig sa Earth at mabuo ito sa isang globo, o bula? Gaano kalaki ang bula? Nasa U.S. Geological Survey (USGS) ang sagot. Ang lahat ng tubig sa Earth ay magkakasya sa isang globo na 860 milya (1,385 km) ang lapad. Iyan ay mas maliit kaysa sa Earth mismo, tulad ng ipinapakita ng guhit sa ibaba.


Ang lahat ng tubig sa Earth ay magkakasya sa isang globo na 860 milya (1,385 km) ang lapad. Larawan sa pamamagitan ng Jack Cook/WHOI/USGS

Nagulat? Water planet, sabi mo? Sa katunayan, maraming tubig sa malaking asul na globo na inilalarawan sa itaas. Ang pinakamalaking globo - na kumakatawan sa lahat ng tubig sa, sa loob, at sa itaas ng Earth - ay humigit-kumulang 860 milya (mga 1,385 kilometro) ang lapad. Kabaligtaran iyon sa humigit-kumulang 8,000 milya (mga 12.5 libong kilometro) para sa Earth.


Katamtamang laki ng globo = Ang likidong sariwang tubig ng Earth sa tubig sa lupa, tubig sa latian, mga ilog, at mga lawa. Pinakamaliit na globo = sariwang tubig sa lahat ng mga lawa at ilog sa planeta. Larawan sa pamamagitan ng Jack Cook/WHOI/USGS

O sa ibang paraan, ang pinakamalaking asul na globo sa itaas ay mayroong 332,500,000 cubic miles (o 1,386,000,000 cubic kilometers (km3) na tubig. Kaming mga manunulat ay laging naghahanap ng mga pagkakatulad, ngunit ang pinakamahusay na naiisip ko para ilarawan ang halagang ito ay … well, ito ay halos kasing dami ng lahat ng tubig sa Earth.

Tingnan ang mas maliit na globo sa Kentucky? Kinakatawan nito ang likidong sariwang tubig ng Earth sa tubig sa lupa, tubig sa latian, ilog, at lawa.

At nakikita mo ba ang mas maliit (napakaliit) na bula sa Atlanta, Georgia? Ang isang iyon ay kumakatawan sa sariwang tubig sa lahat ng mga lawa at ilog sa planeta. Sinasabi ng USGS na karamihan sa mga tao sa tubig at iba pang makalupang buhay na kailangan araw-araw ay nagmumula sa mga pinagmumulan ng tubig-ibabaw na ito.
Bottom line: Sinasabi ng USGS na ang lahat ng tubig sa Earth ay magkakasya sa isang sphere na 860 milya (1,385 km) ang lapad.

Magbasa pa tungkol sa kwentong ito mula sa USGS