Extra high tides ngayon

Mga tatlo o apat na beses sa isang taon, ang bago o kabilugan ng buwan ay malapit na nag-tutugma sa oras sa perigee ng buwan—ang punto kung kailan ang buwan ang pinakamalapit sa Earth. Ang mga pangyayaring ito ay madalas na tinatawag na 'perigean spring tides.' Ang pagkakaiba sa pagitan ng

Larawan sa pamamagitan ngNOAA.


Ang buwan ngayong Enero 1, 2014 aybago. Ibig sabihin, nasa pagitan ng Earth at araw ang buwanang orbit na ito. Ang buwan ay nasa perigee din ngayon, o pinakamalapit sa Earth para sa buwang ito. Ang isang bagong buwan sa perigee ay nagdudulot ng isang hindi pangkaraniwang bagay ng mas mataas kaysa sa karaniwan na pagtaas ng tubig, na tinatawagperigeanspring tides.

Sa kasong ito, ang salitang tagsibol ay walang kinalaman sa panahon. Ito ay tagsibol sa kahulugan ng 'tumalon.'


Ang buwan ngayon ay bago sa 11:14UTC.

Ang perigee ngayon ay magaganap bandang 21:00UTCat dinadala ang buwan na pangalawang-pinakamalapit para sa buong taon na ito sa 221,782 milya (356,923 km).

Paano ko isasalin ang Universal Time sa aking oras?

Ang bagong buwan - o kabilugan ng buwan - ay sumasabay sa perigee mga tatlo o apat na beses sa isang taon. Tinatawag namin ang mga buwang itoperigeanbagong buwan operigeankabilugan ng buwan, ngunit ngayon ay tinatawag na lamang natin silamga supermoon.
Ang supermoon ngayon ay anguna sa dalawang supermoonpara sa buwan ng Enero 2014. Parehong dumarating ang Enero 1 at Enero 30 na supermoon kapag ang buwan ay nasa bagong yugto, at nasa perigee. Parehong magdadala ng mas mataas kaysa sa karaniwan na mga pagtaas ng tubig sa lupa.

Mayroon lamang isang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng isang perigean spring tide - tulad ng isa na mararanasan sa lahat ng makalupang baybayin sa paligid ngayon - at normal na tides. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagkakaiba ay ilang pulgada lamang sa itaas ng normal na pagtaas ng tubig sa tagsibol. Dagdag pa, mayroong maraming pagkakaiba-iba sa hanay ng mga pagtaas ng tubig sa bawat lugar sa mga baybayin. Ang pinakamataas na pagtaas ng tubig sa lupa ay kadalasang nangyayarisa Bay of Fundy.

Ngunit ang malalaking perigean spring tides ay maaari ding mangyari kung may bagyo sa parehong oras ng mga tides na ito. Kapag nangyari iyon, maaaring mangyari ang pagbaha.

Magbasa pa: Dalawang supermoon sa isang buwan: Enero 1 at 30, 2014


Pag-unawa sa bagong buwan