Christmas lights at ang king tide

Larawang kinunan sa araw pagkatapos ng supermoon – Disyembre 4, 2017 – niMimi Ditchie.


naritoibang larawanmula sa Pismo Beach, California. Nakuha ni Mimi Ditchie ang mga Christmas light na ito sa Pismo Pier noong araw ngking tide– isang partikular na mataas na tubig sa tagsibol – na sumunod noong Linggosobrang buwan. Ang supermoon na iyon ang pinakamalapit at pinakamaliwanag na full moon ng 2017;tingnan ang mga larawan dito. Maaaring hindi mas malaki ang hitsura ng mga supermoon sa mata (bagama'tsabi ng ilanmas malaki ang hitsura ng mga ito), ngunit tiyak na nakakaapekto ang mga ito sa pag-agos ng tubig sa lupa, at ang pinakamataas at pinakamababang tubig ay malamang na dumating sa isang araw o higit pa pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Sumulat si Mimi:

Ang larawang ito ay kuha noong Lunes sa panahon ng king tide sa Pismo Beach, California. Ang pagtaas ng tubig ay -1.5 malapit sa paglubog ng araw (pagkatapos ng napakataas na pagtaas sa umaga) Kinailangan kong maghintay hanggang bandang 5:30 p.m. hanggang sa medyo madilim na para makita ang Christmas tree. Pagkatapos ay naaninag ito sa basang buhangin ng low tide.


Salamat, Mimi!

Kailan ang susunod na supermoon?

Tides at ang hatak ng buwan at araw

Pismo Beach daily tide chart